Library

The library has several hundred books, CDs, and DVDs that you can borrow. Some are original works in Esperanto, others are translations into Esperanto from other languages, and a few are Esperanto works translated into English.

Our physical holdings are stored on shelves in room 911 of the Hylan Building. The electronic holdings can be downloaded at any time from the UR campus network. (Off-campus users will need to obtain a password.)

There are many ways to search the catalog. For example, here’s a search for all of our electronic items. You can also browse by author, by category, or (for translated works) by source language.

The library now contains 491 items!

in Search help

Here are the latest additions:

Danĝera lingvo, La Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. de Ulrich Lins. Eldonis Universala Esperanto-Asocio. 2016. 375+24 pĝ. Aldondato: 2021-09-22

Nova, plene reviziita historio pri la atakoj kontraŭ la E-movado, precipe sub Hitler kaj Stalin, sed ankaŭ en la cara Ruslando kaj la orienta Azio.
Pri lingvo kaj aliaj artoj de William Auld . Eldonis Fonto. 2016. 198 pĝ. Aldondato: 2021-09-22

Esearo diverstema, unue aperinta en 1978.
Vojo returne, La de Erich Maria Remarque. Tradukis el la germana Joseph F. Berger. Eldonis Heroldo de Esperanto. 1931. 369 pĝ. Aldondato: 2021-09-22

Esperanta traduko de la “Der Weg zurück”, la romano kiu sekvis la faman “En okcidento nenio nova / Im Westen nichts Neues”.
Memoru ĉi praulojn Eseoj pri Esperanto-literaturo. de Humphrey Tonkin. Eldonis Mondial. 2020. 251 pĝ. Aldondato: 2021-09-22

Eseoj interesaj kaj utilaj por tiuj, kiuj interesiĝas pri la Esperanta literaturo.
Okuloj Novelaro. de Marjorie Boulton. Eldonis Esperanto-Asocio de Britio. 2021. 181 pĝ. Aldondato: 2021-09-18

Korektita reeldono de la klasika novelaro de Marjorie Boulton. Dek tri rakontoj amuzaj, tristaj, timigaj, kaj inspiraj. Tiu ĉi libro aperas en la “Baza Legolisto” de Esperanto-literaturo, fare de William Auld.
Beletra Almanako 41 Junio 2021. de diversaj aŭtoroj. Eldonis Mondial. 2021. 170 pĝ. Aldondato: 2021-09-18

Originalaj kaj tradukitaj prozo, poezio, teatro, artikoloj; recenzoj
Beletra Almanako 40 Februaro 2021. de diversaj aŭtoroj. Eldonis Mondial. 2021. 169 pĝ. Aldondato: 2021-09-18

Originalaj kaj tradukitaj prozo, poezio, teatro, artikoloj; recenzoj
Beletra Almanako 38 Junio 2020. Eldonis Mondial. 2020. 160 pĝ. Aldondato: 2021-09-18

Prozo (originala kaj tradukita), tradukita poezio, artikoloj, eseoj, recenzoj, nekrologoj.
LIngvistikaj aspektoj de Esperanto de John Wells. Eldonis Centro de esploro kaj dokumentado pri la monda lingvo-problemo. 1978. 76 pĝ. Aldondato: 2021-04-18

Klasika, facile legebla prezento de la trajtoj de Esperanto el moderna scienca vidpunkto. La fonetiko, morfologio, sintakso, leksiko kaj semantiko estas klarigitaj per multaj ekzemploj el aliaj lingvoj. Skanaĵo de la papera libro.
Lingvaj respondoj de L.L. Zamenhof. Eldonis Inko. 2001. 108 pĝ. Aldondato: 2021-04-18

Pli ol 150 eroj.
Tempo-maŝino, La de H.G. Wells. Tradukis el la angla E.W. Amos. Eldonis Inko. 2001. 110 pĝ. Aldondato: 2021-04-18

Fama utopia rakonto.
Esperanto Language as a Literary Medium, The de Margaret Grace Hagler. Eldonis Indiana University. 1971. 450 pĝ. Aldondato: 2021-04-17

The doctoral thesis of Margaret Grace Hagler at Indiana University in 1971.
Lingvo kaj vivo Esperantologiaj eseoj. de Gaston Waringhien. Eldonis Universala Esperanto-Asocio. 1989. 452 pĝ. Aldondato: 2021-04-17

Eleganta studaro pri la fontoj kaj strukturo de Esperanto: unu el la ĉefverkoj de la esperantologio. Skanaĵo de la papera libro.
Dekdu piedetoj de Marjorie Boulton. 1964. 34 pĝ. Aldondato: 2021-04-16
Esperanto and Literary Translation de Humphrey Tonkin, Thomas Hoeksema. Eldonis Universala Esperanto-Asocio. 1982. 40 pĝ. Aldondato: 2021-04-16

An introduction for English speakers to Esperanto as a language of translation. Esperanto Documents 29 A.
Kompletige al la lernolibro de Bernard Golden. Eldonis Scienca Universitato "Lajos Kossuth". 1990. 70 pĝ. Aldondato: 2021-04-15

25 artikoloj, aperintaj en 22 revuoj, pri lingvaj demandoj.
Pilgrimo Poemaro. de Julio Baghy. 1926. 127 pĝ. Aldondato: 2021-04-15

La dua poemaro de la aŭtoro, kun ties plej maturaj kaj filozofiecaj versaĵoj.
Cent ĝojkantoj de Marjorie Boulton. Eldonis Iltis. 1977. 48 pĝ. Aldondato: 2021-04-15

Frua originala kolekto de la elstara poetino. Skanaĵo de papera libro.
Lupo sur Kapitolo, La de Stellan Engholm. Eldonis Internacia Esperanto-Muzeo. 1997. 93 pĝ. Aldondato: 2021-04-13

Naŭ rakontoj de renoma aŭtoro, unuafoje libroforme. Skanaĵo de papera libro.
Esperanta mozaiko de F. Faulhaber. Eldonis Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1967. 119 pĝ. Aldondato: 2021-04-13

Prilingvaj artikoloj bonstile verkitaj. Skanaĵo de papera libro.