Kunvenoj

Konversaciaj rondoj

Rimarku: La konversaciaj rondoj provizore paŭzas, sed ili rekomenciĝos en la aŭtuna semestro de 2019. Se vi interesiĝas, sciigu nin – sendu al ni mesaĝon ĉe esperanto ĉe lodestone punkto org.

Serĉu la Esperanto-flageton ĉe nia tablo.

La rondoj kreas okazojn ĉe la universitato por babili kaj utiligi la internacian lingvon en malstreĉa, kuraĝiga etoso.

Ne timu, se vi ne parolas flue; ni bonvenigas ĉiujn, inkluzive komencantojn. Ni uzas ankaŭ la anglan, kaj neniu devigos vin paroli – vi rajtas simple sidi kaj aŭskulti, se vi volas.

La temoj dependas de viaj interesoj: ni povos vortludi, komune legi kaj diskuti artikolojn aŭ rakontojn, spekti videojn, aŭ babili pri lastatempa superheroa filmo. Vi decidu!