La vojaĝoj de AndyAndy’s travels

Last week we had a visit from Andy Rosenbaum, Esperantist extraordinaire from the University of Florida. In 2009, Andy made extensive use of the Pasporta Servo in his travels across Europe, and in class last week he talked a bit about his experiences. If you’d like to learn more, the trip was thoroughly documented in English (with lots of pretty pictures!) on his friend Jordan’s blog, The World of Stuff.


ARE okazos ĉi-semajnfine!ARE is this weekend!

Organizita de la Esperanto-Societo Kebekia, la 17-a Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto (ARE) okazos ĉi-semajnfine en Silver Bay, Novjorkio, en la Adirondack-montaro. Kunvenos Esperanto-parolantoj el nordorienta Usono kaj Kanado dum la tritaga semajnfino, plena je ludoj, prelegoj, kaj naturekskursoj.

Ankoraŭ restas spaco en la junulara domo, se vi volas kunveni. Ni ekiros sabaton matene, do se vi volas veni, kontaktu nin tuj!

Organized by the Société Québécoise d’Espéranto, the 17th annual Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto (“Fall Esperanto Gathering”) takes place this weekend in Silver Bay, NY, in the Adirondack mountains. Esperanto speakers from across the northeastern USA and Canada will come together for the three-day weekend of games, talks, and nature hikes.

There’s still room left in the youth hostel. We’ll be leaving Saturday morning, so if you’d like to ride along, let us know ASAP!


Teatra staĝo en MinskIntensive acting course in Minsk

Demain le Printemps (“Morgaŭ la Printempo”) estas franca-belorusa teatra kompanio, kiu ekde sep jaroj funkciigas staĝejon por francparolantoj en Minsk, la ĉefurbo de Belorusujo. Ili nun volas uzi tiun sperton por krei eŭropan teatro-lernejon en Esperanto.

En julio okazos la unua duonmonata staĝo por esperantistoj. Oni instruos en la rusa lingvo kun tradukado al Esperanto. Okazos intensa trejnado kun multaj instruistoj kaj diversaj kursoj: improvizita teatro, scena esprimado, ritma dancado, parolprononco, kantado, bio-mekaniko… La staĝon gvidos instruistoj de la Akademio de Artoj de Minsk. Je la fino partoprenantoj prezentos spektaklon por la belorusa publiko, utiligante la ekzercojn kaj verkojn ellaboritajn dum la staĝo.

For the past seven years the French-Belarusian acting company Demain le Printemps (“Tomorrow Spring”) has organized intensive courses for Francophones in Minsk, the capital of Belarus. Now they want to use that experience to create a European acting school in Esperanto.

In July they’ll hold their first two-week course for Esperanto speakers. Instruction will be in Russian with translation to Esperanto. The intensive training includes many instructors and a variety of courses: improvisational theater, scene expression, rythmic dance, speech training, singing, bio-mechanics… The course will be led by instructors from the Minsk Academy of Arts. At the end of the course, participants will present a show to the public making use of exercises and scripts developed during their training.


Landa Kongreso de Esperanto-USA!National Conference of Esperanto-USA!

“Lando de libereco, lando de estonteco, Mi salutas vin!”

Per tiuj vortoj, komencis L. L. Zamenhof sian paroladon ĉe la 6a Universala Kongreso de Esperanto en Vaŝingtono en 1910. Por celebri la 100an datrevenon de tiu evento, la Esperanto-asocio de Usono okazigos sian 58an Landan Kongreson en la usona ĉefurbo de la 28a ĝis la 31a de majo.

Ĉe la kongreso okazos prelegoj, ekskursoj en Vaŝingtono, ludoj, lecionoj, kaj kompreneble, bonegaj okazoj por komunikiĝi kun esperantistoj el la tuta Nordameriko kaj ankaŭ kun vizitantoj de trans la maro. Financa helpo kaj rabatoj haveblas por studentoj.

Jen kelkaj ligiloj:

“Land of freedom, land of the future, I salute you!”

With these words, L. L. Zamenhof began his speech at the 6th World Congress of Esperanto in Washington, D.C. in 1910. To commemorate the 100th anniversary of that event, the Esperanto association of the USA is holding its 58th National Conference in the nation’s capital from May 28–31.

The conference offers talks, tours of Washington, games, lessons, and of course, great opportunities to interact with speakers from across North America as well as visitors from overseas. Financial help and discounted rates are available for students.

Some links:


Registriĝu por NASKSign up for NASK

NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) estas prestiĝa trisemajna Esperanto-instituto kiu okazas ĉiusomere ĉe la bela, apudmara Universitato de Kalifornio en San-Diego, Kalifornio. Ĝi allogas lernantojn kaj instruistojn el la tuta mondo.

Kursoj okazas matene, do la posttagmezoj, vesperoj kaj semajnfinoj estas liberaj por prelegoj, ekskursoj, ludoj, diskutoj, aŭ simple por sunumi sur la apuda plaĝo…

Helpo haveblas por studentoj; en pasintaj jaroj kvar studentoj de UR ricevis stipendiojn por partopreni en la kursaro. Ĉu la kvina estos vi? Nun estas tempo peti informon. Vizitu la retejon de NASK aŭ kontaktu kursgvidanton Ellen Eddy ĉe <eddyellen cxe aol punkt com>.

The Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) is a prestigious three-week Esperanto institute that takes places each summer at the beautiful seaside University of California, San Diego (UCSD). The institute attracts students and instructors from around the world.

Classes are held in the mornings, leaving afternoons, evenings and weekends free for lectures, field trips, games, discussions, or simply sunbathing on the beach next to campus…

Help is available for college students; four students from UR have received scholarships in past years. Will you be the fifth? Now’s the time to inquire about signing up. See the NASK website or contact coordinator Ellen Eddy at <eddyellen at aol dot com>.


Pasigu silvestron en PollandoSpend New Year’s in Poland

Se vi volas pasigi Silvestron inter junaj esperantistoj en Eŭropo, nun estas la tempo aliĝi al JES, la festo “Junulara Esperanto-Semajno” kiu okazos ĉi-jare en Zakopane, Pollando.

Jam aliĝis pli ol 200 homoj el diversaj landoj eŭropaj—plejparte el Pollando, Rusujo, Ukrainujo, Germanujo, kaj Francujo. Pli da informo haveblas ĉe http://jes.pej.pl.

If you want to spend New Year’s Eve among young Esperanto speakers in Europe, now’s the time to sign up for the JES festival, which takes place this year in Zakopane, Poland.

More than 200 people from across Europe have signed up already, mainly from Poland, Russia, Ukraine, Germany and France. More information is available at http://jes.pej.pl.