Tiel la mondo irasThat’s the way the world goes

Tiun ĉi filmeton registris reĝisoro Sam Green dum li kreis sian dokumentfilmon La Universala Lingvo. Li skribis:

“Jen ulo el Kubo nomita Juliano Hernández Angulo; li prezentas kanton en Esperanto nomitan “Tiel la Mondo Iras”. Se vi aŭskultos la tuton, mi garantias ke ĝi fiksiĝos nenuligeble, eble eĉ frenezige, en vian kapon. Ĝi estas profunde neforgesebla… mi havas fantazion ke tiu ĉi kanto/filmeto ege, viruse furoros.”

La vortoj estas sufiĉe simplaj; multaj en la strofoj — kaj aparte en la refreno! — devus esti rekoneblaj por lernantoj en la ĉi-semestra kurso por komencantoj.

This video clip was recorded by filmmaker Sam Green while making his documentary The Universal Language. He writes:

“This is a guy from Cuba named Juliano Hernández Angulo singing a song in Esperanto, “Tiel la Mondo Iras,” which means, “that’s the way the world goes.” I guarantee that if you listen to the whole song, it will become irrevocably, perhaps even maddeningly, stuck in your head. It is profoundly catchy…I have a fantasy of this song/video becoming a huge viral smash hit.”

The lyrics are relatively straightforward; many words in the verses — and especially the chorus! — should be recognizable for students in this semester’s beginner’s class.