Libroprezento en la biblioteko Carlson
Esperanto book display in Carlson Library

[alfabeto]

Ĝis meze de Majo, la grupo Friends of the UR Libraries (“Amikoj de la UR-bibliotekoj”) prezentos kolekton de Esperanto-libroj el diversaj landoj. Ĝi situas en la biblioteko Carlson; serĉu vitroŝrankon apud la enirejo ĉe la dua etaĝo. Multajn dankojn al bibliotekisto Leah Hamilton pro ŝia granda laboro kaj talenta prezento de la libroj! Pli da informo… (angle).

From now until the middle of May, the Friends of the UR Libraries have sponsored a display of Esperanto books from around the world. It’s in Carlson Library, on the UR River Campus; look for the glass display case near the second-floor entrance. Many thanks to the talented Leah Hamilton for her great work on the display! More info…

Seminario pri la Literaturo de EsperantoSeminar on the Literature of Esperanto

Koincide kun la 39a Konferenco de Literaturo kaj Kulturo de la Universitato de Louisville, okazos speciala seminario pri la literaturo de Esperanto la 26an kaj 27an de februaro. Inter la prelegantoj estos eldonisto Ulrich Becker, lingvisto Duncan Charters, kritikisto Humphrey Tonkin kaj novelisto Tim Westover.

Por informo, vidu la anoncon pri la seminario.

Coinciding with the 39th Conference of Literature and Culture at the University of Louisville, there will be a special seminar on the literature of Esperanto on February 26-27th. Among the speakers are publisher Ulrich Becker, linguist Duncan Charters, literary critic Humphrey Tonkin and author Tim Westover.

For more information, see the seminar announcement.

Novaj ligiloj al literaturo New literature links

Ni aldonis du novajn ligilojn en la paĝo pri literaturo: unu al grandega kolekto (je pli ol 200 MB granda) de bele kompostitaj klasikaĵoj, plejparte tradukitaj, kaj unu al kolekto de originalaj verkoj de hungaraj majstroj inkluzive de Kalocsay kaj Baghy.

Two new links added in the Literature section: A huge collection (over 200MB) of beautifully formatted classics, mostly translated, and a collection of original works by 20th-century Hungarian masters including Kalocsay and Baghy.