NASK 2011: 2 – 10 julioNASK 2011: July 2 – 10

[NASK]

Se interesas vin daŭrigi vian studadon de Esperanto dum la somero, NASK estu via celo!

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) estas studprogramo kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Fondite en 1970 en Sanfrancisko, ĝi nun okazas ĉiujare ĉe la Universitato de Kalifornio, Sandiego (UCSD), allogante lernantojn kaj instruistojn de la tuta mondo.

Krom ĉiutagaj kursoj okazas eksterkursaj programoj kaj ekskursoj al lokaj vidindaĵoj en kaj ĉirkaŭ Sandiego. Vi ne nur ricevos instruon de kelkaj el la plej talentaj instruistoj en la mondo, vi loĝos en persona dormoĉambro kun komunaj banĉambro, necesejo, kaj salono kun tri manĝoj tage ĉe la bela apudmara kampuso de UCSD — kaj ĉio ĉi kostos malpli ol hotelĉambro.

Iom da stipendia helpo haveblas. Por pli da informo, vizitu la TTT-ejon de NASK, ĉe http://esperanto.org/nask.

If you’re interested in continuing your studies of Esperanto this summer, NASK is the place to go!

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) is a program emphasizing active use of Esperanto in intercultural communication, comprehension, and collaboration. Begun in 1970 in San Francisco, it now takes place each year at the University of California, San Diego (UCSD), attracting students and instructors from around the world.

Daily courses are supplemented with extracurricular programs and excursions to local sights in and around San Diego. Not only will you have a chance to learn from some of the best instructors in the world, you’ll have a single bedroom, living room and kitchen, shared bath, and three meals daily at UCSD’s beautiful beachfront campus — all for less than the cost of a hotel room.

Some scholarship help is available. For more information, see the NASK website at http://esperanto.org/nask.