Kompleto de La NASKa Fasko de 2011 nun elŝutebla
The entire 2011 NASKa Fasko now available for download

[NASKa Fasko]

Ĵus finiĝis la Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) de 2011 ĉe la Universitato de Kalifornio en Sandiego. Regule dum la kursaro aperis La NASKa Fasko, ĵurnalo kun novaĵoj, ŝercoj, fotoj, kaj artikoloj de la lernantoj. La kompleto nun estas elŝutebla en PDF-formato ĉe la NASK-retejo.

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) just wrapped up at the University of California, San Diego. The daily newspaper of the courses is the La NASKa Fasko, featuring news, jokes, photos, and articles from the students. The complete set is now available for download in PDF format from the NASK website.