Kompleto de La NASKa Fasko de 2011 nun elŝutebla
The entire 2011 NASKa Fasko now available for download

[NASKa Fasko]

Ĵus finiĝis la Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) de 2011 ĉe la Universitato de Kalifornio en Sandiego. Regule dum la kursaro aperis La NASKa Fasko, ĵurnalo kun novaĵoj, ŝercoj, fotoj, kaj artikoloj de la lernantoj. La kompleto nun estas elŝutebla en PDF-formato ĉe la NASK-retejo.

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) just wrapped up at the University of California, San Diego. The daily newspaper of the courses is the La NASKa Fasko, featuring news, jokes, photos, and articles from the students. The complete set is now available for download in PDF format from the NASK website.


NASK 2011: 2 – 10 julioNASK 2011: July 2 – 10

[NASK]

Se interesas vin daŭrigi vian studadon de Esperanto dum la somero, NASK estu via celo!

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) estas studprogramo kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Fondite en 1970 en Sanfrancisko, ĝi nun okazas ĉiujare ĉe la Universitato de Kalifornio, Sandiego (UCSD), allogante lernantojn kaj instruistojn de la tuta mondo.

Krom ĉiutagaj kursoj okazas eksterkursaj programoj kaj ekskursoj al lokaj vidindaĵoj en kaj ĉirkaŭ Sandiego. Vi ne nur ricevos instruon de kelkaj el la plej talentaj instruistoj en la mondo, vi loĝos en persona dormoĉambro kun komunaj banĉambro, necesejo, kaj salono kun tri manĝoj tage ĉe la bela apudmara kampuso de UCSD — kaj ĉio ĉi kostos malpli ol hotelĉambro.

Iom da stipendia helpo haveblas. Por pli da informo, vizitu la TTT-ejon de NASK, ĉe http://esperanto.org/nask.

If you’re interested in continuing your studies of Esperanto this summer, NASK is the place to go!

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) is a program emphasizing active use of Esperanto in intercultural communication, comprehension, and collaboration. Begun in 1970 in San Francisco, it now takes place each year at the University of California, San Diego (UCSD), attracting students and instructors from around the world.

Daily courses are supplemented with extracurricular programs and excursions to local sights in and around San Diego. Not only will you have a chance to learn from some of the best instructors in the world, you’ll have a single bedroom, living room and kitchen, shared bath, and three meals daily at UCSD’s beautiful beachfront campus — all for less than the cost of a hotel room.

Some scholarship help is available. For more information, see the NASK website at http://esperanto.org/nask.


Utila vortaro por komencantoj
A useful dictionary for beginners

ReVo estas ĝis nun la plej ampleksa kaj utila Esperanto-vortaro en la reto. Ĝi ne nur difinas milojn da radikoj en Esperanto, sed ĝi enhavas ankaŭ ekvivalentajn vortojn en pluraj aliaj lingvoj. La interfacon, tamen, oni ne kreis por komencantoj. Ekzemple se oni ne jam scias kiel analizi kunmetitan vorton, foje povas esti iom malfacile trovi ĝian difinon.

Lastatempe aperis La Simpla Vortaro, inteligenta interfaco al ReVo. Ĝi ebligas serĉon per la x-metodo (ekz. tajpante “ĝ” per “gx”) kaj la serĉilo aŭtomate analizas vortojn, divenante iliajn elementojn. Ĝi eĉ toleras misliterumadon per “malpreciza serĉo”. Mojosege.

Provu ĝin!

So far, ReVo is the most extensive and useful Esperanto dictionary online. It not only defines thousands of Esperanto roots, but it also contains equivalent terms in several other languages. However the user interface to ReVo was not created for beginners. If you don’t already know how to analyze a compound word, for example, it can sometimes be difficult to find its definition.

A recent arrival is La Simpla Vortaro, an intelligent interface to ReVo. It enables easy searches using the “x method” (e.g. by typing “gx” for “ĝ”) and the search engine automatically segments words into their component parts. It even tolerates misspellings via a “fuzzy search”. Very cool.

Give it a try!