Konversaciaj rondoj rekomenciĝasConversation circles starting up again

Post longa paŭzo, niaj semajnaj konversaciaj rondoj baldaŭ rekomenciĝos. Ekde venontsemajne, ni kunvenos ĵaŭde je 12h30 – 1h30 en la supra nivelo de ITS. Ĉiuj estas bonvenaj; simple serĉu la krokodileton. :) Kaj ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan!

After a long delay, our weekly conversation circles will soon be starting up again. Starting next week, we’ll be meeting on Thursdays from 12:30 – 1:30 in upper ITS. All are welcome; just look for the small crocodile. :) And don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too!


Konversacia rondoConversation table

Se vi kuraĝas trapasi la neĝoŝtormon, ni denove renkontiĝos hodiaŭ je la 6-a en la biblioteko Gleason. Ni provos eksperimentan kartludon adaptitan de la anglalingva ludo “Scrabble Slam!”

Tamen ĝi ankoraŭ bezonas nomon. Ĉu iu havas proponojn? Ĉu “literlavango”? “vortoverŝo”?

If you’re willing to brave the blizzard, we’re meeting again today at 6 in the Gleason Library. We’ll try out an experimental card game based on the English-language game “Scrabble Slam!”

It still needs a name, however. Any suggestions?


Konversacia rondoConversation table

Nia kutima konversacia rondo okazos hodiaŭ je la 6-a ptm en Gleason. Alvenis kelkaj novaj gazetoj el Germanujo kaj Svislando, nova versio de la DVD “Esperanto estas…”, kaj ni havos kelkajn bretludojn, inkluzive Skrablon. Ĉiuj estas bonvenaj, kaj ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan. :)

Our usual conversation table meets today at 6pm in Gleason. Some new magazines have arrived from Germany and Switzerland along with a new version of the film “Esperanto estas…” on DVD. We’ll also have some board games, including Skrablo (an Esperanto version of Scrabble). All are welcome, and don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too. :)


Feliĉan dankofeston!Happy Thanksgiving!

Ĉi-semajne ni ne kunvenos kiel kutime por la konversacia rondo en biblioteko Gleason, ĉar la universitato fermiĝos de merkredo ĝis venontlunde por la tradicia dankofesta ferio. Veturu zorge se vi vojaĝos aŭte, kaj feliĉan dankofeston!

We won’t be holding the usual conversation circle in Gleason this week since the River Campus will be closed from Wednesday until Monday for the Thanksgiving break. Drive carefully if you’re traveling this weekend, and have a happy Thanksgiving!


Konversacia rondoConversation table

Kiel kutime, okazos konversacia rondo hodiaŭ je la 6-a ptm en Gleason. Ĉiuj estas bonvenaj; simple serĉu la krokodileton. :) Ne ekzistas planoj ĉi-foje; eble ni spektos filmetojn per unu el la mojosaj televidilegoj kaj/aŭ eksperimentos per Skajpo. Ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan!

As usual there’ll be a conversation circle today at 6 pm in Gleason. All are welcome; just look for the small crocodile. :) There aren’t any plans this time; perhaps we’ll watch short films on one of the cool big-screen TVs or experiment with Skype. Don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too!


William Shatner montras kiel NE paroli Esperanton
William Shatner demonstrates how NOT to speak Esperanto

Ĉe nia ĵaŭda kunveno (je la 6-a en Gleason) ni spektos filmojn en Esperanto—inkluzive la fifaman hororfilmon “Incubus” kun la senkompara William Shatner. Kvankam tio, ke li ofte fuŝprononcas siajn vortojn, kiel ĉiam li rolas bonegaĉe.

Se vi sentas vin kuraĝa, jen antaŭrigardo ĉe Youtube.

At our Thursday meeting (at 6 in Gleason) we’ll watch films in Esperanto—including the infamous horror film “Incubus” with the incomparable William Shatner. Although he flubs many of his lines, his acting, as always, is craptastic.

If you’re feeling brave, here’s a preview at Youtube.