Pli da hiphop’!More hip hop!

[HHKv2]

Ĉi tie ĉe UR, ni frandegas la verdan hiphopon.

En 2009 ni informis vin pri la senpage havebla Hiphopa Kompilo v. 1. Ĵus aperis la dua kompilo — ĉi-foje de la franca eldonejo Vinilkosmo. Kaj, samkiel uzantoj de la internacia lingvo, la artistoj venas el disaj landoj tra la mondo: Germanujo (Jonny M.), Brazilo (Tone), Kanado (Diablo), Danujo (Bugge Bang), Finnlando (Dolchamar), Francujo (La Pafklik), Japanujo (Eterne Rima), Slovakujo (Marteno), Svedujo (Carina) kaj Svisujo (Tinitus).

La kantoj estas ankaŭ diversaj, kun stiloj kiuj varias de klasika novjorka hiphopo, al pop-rok’, ĝis la krankstila dirty south.

Here’s the link: Hiphopa Kompilo v.2

Here at UR, we loves us some sweet Esperanto hip hop.

Back in 2009 we brought you news of the free Hiphopa Kompilo v. 1. The second volume is now out, this time mastered by the French label Vinilkosmo. And, just like users of Esperanto, the artists are from all over the world: Germany (Jonny M.), Brazil (Tone), Canada (Diablo), Denmark (Bugge Bang), Finland (Dolchamar), Frane (La Pafklik), Japan (Eterne Rima), Slovakia (Marteno), Sweden (Carina), and Switzerland (Tinitus).

The songs are also diverse, with styles ranging from classic New York hip hop, to pop rock, to crunk, or “dirty south”.

Jen la ligilo: Hiphopa Kompilo v.2

Kompleto de La NASKa Fasko de 2011 nun elŝutebla
The entire 2011 NASKa Fasko now available for download

[NASKa Fasko]

Ĵus finiĝis la Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) de 2011 ĉe la Universitato de Kalifornio en Sandiego. Regule dum la kursaro aperis La NASKa Fasko, ĵurnalo kun novaĵoj, ŝercoj, fotoj, kaj artikoloj de la lernantoj. La kompleto nun estas elŝutebla en PDF-formato ĉe la NASK-retejo.

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) just wrapped up at the University of California, San Diego. The daily newspaper of the courses is the La NASKa Fasko, featuring news, jokes, photos, and articles from the students. The complete set is now available for download in PDF format from the NASK website.


Kion fari nun, post la kurso?

Vi finis la kurson: gratulon! Sed kion fari nun? Jen kelkaj ideoj:

 1. Aliĝu (al-iĝ-u = “join”) al Esperanto-grupo en via urbo. Ekzistas multaj lokaj grupoj kiuj regule kunvenas por paroli kaj uzi Esperanton. Ankaŭ Roĉestro havas grupon. Ĝi organizas kunvenojn, festojn, vizitojn de vojaĝantoj, kaj pli.
 2. Aliĝu al Esperanto-USA. Esperanto-USA estas grupo por ĉiuj esperantistoj en Usono. Ĝi vendas (= sells) librojn, eldonas (= publishes) la gazeton Usona Esperantisto, kaj ĝi havas por vi multan informon. (Se vi petas informon de la grupo, vi ricevos la gazeton senpage (= free) dum ses monatoj!)
 3. Se vi ne korespondis dum la kurso, trovu korespondamikon nun. Adresojn vi trovos ĉe Esperanto Koresponda Servo kaj Edukado.
 4. Aliĝu al lernu.net. Tie vi trovos bonegajn kursojn, tekstojn, kaj babilejon (= chat room) kun homoj tra la mondo.

Se vi iam ajn havos demandojn, ne hezitu kontakti min ĉe hoss ĉe lodestone punkto org. Bonan someron! :-)


Notoj kaj hejmtasko je la 18-a de Aprilo

Pardonon pro la longa silento! Ankoraŭ okazas la kurso, sed mi ne donis hejmtaskojn aŭ notojn ĉi tie. Jen kelkaj aferoj el la lastaj klasoj:

Notoj

Ni legis en la libro de Marček ĝis la 15-a ĉapitro, kaj ni spektis (spekti = rigardi kaj aŭskulti) la lastajn partojn de Mazi en Gondolando. (Se vi ne estis en la klaso, vizitu la paĝon de Mazi ĉe YouTube). Ni ankaŭ komencis spekti la kurson Pasporto al la tuta Mondo.

Plej lastatempe, ni komencis kune legi la libreton Gerda Malaperis! de Claude Piron. Ĝi estas simpla rakonto por komencantoj. Vidu ĉapitrojn 1-4 sube:

Folioj

Hejmtasko

 • Legu ĝis la 15-a ĉapitro en la libro de Marček, kaj faru la ekzercojn Respondu kaj Kompletigu.
 • Legu ĉapitrojn 1-4 en Gerda Malaperis! kaj faru la ekzercojn ĉe la fino de ĉiu ĉapitro.

NASK 2011: 2 – 10 julioNASK 2011: July 2 – 10

[NASK]

Se interesas vin daŭrigi vian studadon de Esperanto dum la somero, NASK estu via celo!

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) estas studprogramo kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Fondite en 1970 en Sanfrancisko, ĝi nun okazas ĉiujare ĉe la Universitato de Kalifornio, Sandiego (UCSD), allogante lernantojn kaj instruistojn de la tuta mondo.

Krom ĉiutagaj kursoj okazas eksterkursaj programoj kaj ekskursoj al lokaj vidindaĵoj en kaj ĉirkaŭ Sandiego. Vi ne nur ricevos instruon de kelkaj el la plej talentaj instruistoj en la mondo, vi loĝos en persona dormoĉambro kun komunaj banĉambro, necesejo, kaj salono kun tri manĝoj tage ĉe la bela apudmara kampuso de UCSD — kaj ĉio ĉi kostos malpli ol hotelĉambro.

Iom da stipendia helpo haveblas. Por pli da informo, vizitu la TTT-ejon de NASK, ĉe http://esperanto.org/nask.

If you’re interested in continuing your studies of Esperanto this summer, NASK is the place to go!

The North American Summer Esperanto Institute (NASK) is a program emphasizing active use of Esperanto in intercultural communication, comprehension, and collaboration. Begun in 1970 in San Francisco, it now takes place each year at the University of California, San Diego (UCSD), attracting students and instructors from around the world.

Daily courses are supplemented with extracurricular programs and excursions to local sights in and around San Diego. Not only will you have a chance to learn from some of the best instructors in the world, you’ll have a single bedroom, living room and kitchen, shared bath, and three meals daily at UCSD’s beautiful beachfront campus — all for less than the cost of a hotel room.

Some scholarship help is available. For more information, see the NASK website at http://esperanto.org/nask.


Class notes and homework, Mar 28

Handouts

Hejmtasko

 • Write a short letter introducing yourself to a new penpal.
 • Legu ĉapitrojn dek kaj dek unu en la libro de Marček. Studu la leteron sur paĝo 50. Ĝi povas esti modelo por via propra letero!
 • On page 50, translate the paragraph that begins with “Mi legis mian libron…” into English.

PenpalsKorespondamikoj

Via unua mesaĝo

This week we’ll be sending introductory letters to penpals in other countries. In class we covered some phrases and terms (for studies, hobbies, etc.) that might be helpful for your first letter. Here’s a list:

Greetings:
Saluton!
Kara ____,
Body:
(Mia nomo estas / Mi estas) _____.
(Mi venas el / Mi loĝas en) _____.
(Mi estas studento / Mi studas) ĉe la Universitato de Roĉestro (Rochester), en Roĉestro, Novjorkio, Usono.
Ĉu vi studas? / Kion vi studas? / Kion vi lernas en la lernejo?
Ĉu vi laboras? / Kion vi faras?
Mi havas 19 jarojn. / Mi estas 19-jara. / Mi estas 19-jarulo.
Kiom da jaroj vi havas?
Mi havas X frat(in)o(j)n. Mia fratino havas X-jarojn kaj mia frato estas Y-jaraĝa.
Kiom da gefratoj vi havas? / Ĉu vi havas gefratojn?
Mi havas hundon/katon. Ĝia nomo estas ____.
Miaj ŝatokupoj estas ____. / Mi ŝatas ____.
Kiuj estas viaj ŝatokupoj? / Kion vi ŝatas fari dum via libertempo (= free-time)?
Closings:
Ĝis la reskribo,
Amike (= “in friendship”)
Sincere (via),
Mi avide atendas vian respondon!

Names for studies and hobbies

Mi studas… or, for informal studies: Mi lernas…
fizikon
astronomion
matematikon
lingvojn / lingvosciencon
la anglan lingvon
politikan sciencon
Mi ŝatas / miaj ŝatokupoj estas…
dormi
ĵongli (= juggling)
naĝi en la maro
legi librojn
lerni lingvojn
baki
iri al plaĝoj
iri al kinejoj / spekti filmojn
marŝi en la arbaro
bicikli

Putting it all together: a sample letter…

Kara korespond-amiko,

Mi estas Bella [bela], dekok-jara virino. Mi venas el Fenikso, granda urbo en la usona ŝtato Arizona. Mi ne havas gefratojn. Nun mi studas fizikon ĉe la Universitato de Roĉestro, en Roĉestro (Rochester), Novjorkio, Usono. Roĉestro estas mezgranda urbo en la nord-orienta parto de Usono, apud la granda lago Ontario. Multe neĝas ĉi tie! Mi ŝatas lup-homojn kaj vampirojn. En mia libertempo mi ŝatas legi librojn kaj veturi per motorciklo.

Mi nun lernas Esperanton kaj mi serĉas amikojn en foraj landoj por praktiki la lingvon. Kiom da jaroj vi havas? Ĉu vi laboras? Ĉu vi studas? Kiuj estas viaj ŝatokupoj? Ĉu vi estas vampiro? Ĉu vi konas luphomojn? Skribu al mi, mi petas!

Ĝis la reskribo!
Bella

Finding a penpal

If you’d like to find penpals outside of class, check out the Koresponda servo de edukado.net, the Esperanto Koresponda Servo in California, and the Koresponda Servo Universala in Russia.


Utila vortaro por komencantoj
A useful dictionary for beginners

ReVo estas ĝis nun la plej ampleksa kaj utila Esperanto-vortaro en la reto. Ĝi ne nur difinas milojn da radikoj en Esperanto, sed ĝi enhavas ankaŭ ekvivalentajn vortojn en pluraj aliaj lingvoj. La interfacon, tamen, oni ne kreis por komencantoj. Ekzemple se oni ne jam scias kiel analizi kunmetitan vorton, foje povas esti iom malfacile trovi ĝian difinon.

Lastatempe aperis La Simpla Vortaro, inteligenta interfaco al ReVo. Ĝi ebligas serĉon per la x-metodo (ekz. tajpante “ĝ” per “gx”) kaj la serĉilo aŭtomate analizas vortojn, divenante iliajn elementojn. Ĝi eĉ toleras misliterumadon per “malpreciza serĉo”. Mojosege.

Provu ĝin!

So far, ReVo is the most extensive and useful Esperanto dictionary online. It not only defines thousands of Esperanto roots, but it also contains equivalent terms in several other languages. However the user interface to ReVo was not created for beginners. If you don’t already know how to analyze a compound word, for example, it can sometimes be difficult to find its definition.

A recent arrival is La Simpla Vortaro, an intelligent interface to ReVo. It enables easy searches using the “x method” (e.g. by typing “gx” for “ĝ”) and the search engine automatically segments words into their component parts. It even tolerates misspellings via a “fuzzy search”. Very cool.

Give it a try!


Class notes and homework, Mar 21

Handouts

Notoj

In class we covered parts of chapters 8 and 9, including the endings -i and -u, and we talked about how to use the comparative pli and the superlative plej.

We also went over examples of how to use the preposition da, which we first saw in expressions like kiom da…. We use da to refer to a quantity:

galjono da benzino a gallon of gasoline
funto da sukero a pound of sugar
tuno da karbo a ton of coal

When translating from English, the choice of da or de can sometimes be confusing. Should “a glass of water” be glaso da akvo or glaso de akvo? It’s a subtle distinction. The answer depends on whether we’re focusing on the glass itself, or on the amount of water in that glass. The preposition de simply describes what’s in the glass, whereas da focuses on the amount of water the glass holds — as if someone had asked us “how much water?”

In English this distinction is sometimes made by the addition of -ful:

glaso de akvo a glass of water
glaso da akvo a glassful of water

Kio estas tio, sur la tablo? —Tio estas glaso de akvo.
Kiom da akvo vi trinkis? —Mi trinkis glason da akvo.

Poste, ni vidis la trian parton de Mazi en Gondolando:

Kaj ni aŭskultis la kanton “Jen”:

And here’s a cover version, sung by Ĵomart kaj Nataŝa:

Hejmtasko

 • Legu ĉapitrojn naŭ kaj dek en la libro de Marček. For the sections marked with a book icon, try reading through these once quickly; then read through a second time, translating into English as you go; and finally read them once more, slowly, making sure you understand everything.
 • On page 45, translate the story “Nia familio” into English. In Esperanto, answer the questions in the section Respondu and fill in the blanks in the section Kompletigu.
 • Skribu tiujn ĉi numerojn per ciferoj (“digits”): dek ok, cent dek du, dudek sep, ducent kvardek kvin, okcent unu, mil naŭcent naŭdek naŭ.
 • Skribu tiujn ĉi ciferojn per vortoj (“words”): 114, 504, 17, 1984, 321, 888, 2011, 678, 1776.

Send your answers via email to hoss at lodestone dot org or bring them to class next week.


Konversaciaj rondoj rekomenciĝasConversation circles starting up again

Post longa paŭzo, niaj semajnaj konversaciaj rondoj baldaŭ rekomenciĝos. Ekde venontsemajne, ni kunvenos ĵaŭde je 12h30 – 1h30 en la supra nivelo de ITS. Ĉiuj estas bonvenaj; simple serĉu la krokodileton. :) Kaj ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan!

After a long delay, our weekly conversation circles will soon be starting up again. Starting next week, we’ll be meeting on Thursdays from 12:30 – 1:30 in upper ITS. All are welcome; just look for the small crocodile. :) And don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too!


Choosing an Esperanto name

In a few weeks we’ll start corresponding with penpals overseas. This brings us to a dilemma often faced by new students: “How do I write my name in Esperanto?!”

Names should ideally end in -o to be both grammatical (since they’re nouns) and pronounceable when the ending -n is needed. But sometimes a final -o is undesirable—especially in cultures that reserve the “o” sound for male names. For example, an Italian named Maria probably doesn’t want to be known in Esperanto as Mario! Thus it isn’t uncommon to see female names in Esperanto ending in -a: Silvja, Maria, Klara, etc.

In general, there are three methods used to convert names for use in Esperanto. We’ll use the English name Charles as an example:

 1. “Translation” to an established Esperanto equivalent: CharlesKarlo
 2. Transliteration of the name’s pronunciation using Esperanto’s spelling system: CharlesĈarlz
 3. No change. The name is left untouched, with the possible addition of pronunciation hints in brackets: Charles [ĉarlz]. This method is used only for names already written in the Roman alphabet, and then only when the native spelling makes at least some sense in Esperanto.

Since the last two methods don’t guarantee a final -o, any grammatical endings are added as needed. In writing, we add these endings after a dash, e.g.: “Charles vidis min, kaj mi vidis Charles-on.”

So what should you use for your name? That’s up to you. Some students take the opportunity to adopt a new name, specifically for use in Esperanto. (C’mon, haven’t you always wanted a secret identity?)

To give you an idea of the many possibilities, here’s a sampling of historical and literary names in Esperanto—some common, some exotic:

Female names (many can have either -a or -o endings):
Ada, Adelo, Adriana, Agato, Alberta, Aleksandra, Alico, Amelio, Anabelo, Andrea, Anita, Anjo, Anĝela, Aprilo, Ariana, Aŭdreo, Barb(a)ra, Beatrico, Belindo, Berta, Brigito, Cecilio, Celestina, Cintio, Ĉarloto, Dafneo, Daniela, Debora, Diana, Dora, Doriso, Doroteo, Edito, Eleonoro, Eliza, Elizabeto, Elvira, Elza, Emilia, Emma, Erika, Etelo, Eva, Fatima, Filiso, Flor(enc)o, Franciska, Freja, Frida, Gabriela, Gerda, Gertrudo, Greta, Gvendolino, Ĝojo, Halina, Hedvigo, Heleno, Heloiza, Henrieto, Hermiono, Hiacinto, Hilda, Ida, Ilona, Ina, Irina, Iriso, Izabela, Jakelino, Jasmeno, Jocelino, Johana, Jolanda, Judita, Julia, Junio, Karena, Karla, Karmeno, Katia, Katlino, Katrina, Klara, Kleopatra, Konstancia, Kordelio, Kristina, Larisa, Laŭra, Lea, Lidia, Liza, Lucia, Lucilo, Luiza, Magda, Majo, Margareto, Maria, Marlena, Marta, Matilda, Miĥaela, Mira, Mirando, Mona, Monika, Moniko, Nadja, Nastazja, Nataŝa, Nikola, Nina, Nora, Oksana, Olga, Olivo, Pamela, Paŭla, Penelopeo, Petra, Raĥelo, Rebeka, Renata, Rita, Roksana, Roz(ali)o, Roza, Sabina, Sandra, Sara, Sibilo, Sofia, Sonja, Stefanio, Suzana, Talia, Tamara, Tanja, Tatjana, Terezo, Tina, Ulrika, Ursulo, Valerio, Vanesa, Ver(onik)o, Viktoria, Vilma, Viol(et)o, Virginio
Male names:
Arono, Adamo, Alano, Alberto, Aleks(andr)o, Alfredo, Andreo, Anton(i)o, Arnoldo, Arturo, Aŭgusto, Benedikto, Benjameno, Bernardo, Bertrando, Boriso, Bruno, Cecilo, Cezaro, Cirilo, Danielo, Davido, Denizo, Dimitro, Djego, Dominiko, Donaldo, Duglaso, Edgaro, Edmundo, Edvardo, Edveno, Eriko, Ernesto, Eŭgeno, Felikso, Filipo, Francisko, Franko, Frederiko, Gabrielo, Gastono, Georgo, Gilberto, Gregoro, Gustavo, Ĝeraldo, Ĝermano, Ĝilo, Haroldo, Hektoro, Henriko, Herberto, Horacio, Hu(m)berto, Hugo, Ivano, Ivo, Jakobo, Jano, Jeremio, Johano, Josuo, Jozefo, Julio, Justeno, Kar(o)lo, Kazimiro, Keneto, Klarenco, Knuto, Konrado, Kristoforo, Ladislao, Laŭr(enc)o, Leonardo, Leopoldo, Luko, Makso, Manuelo, Marcelo, Mario, Marko, Marteno, Mateo, Miĥaelo, Natano, Nestoro, Nikolao, Norman(d)o, Olivero, Omaro, Oskaro, Osvaldo, Patriko, Paŭlo, Percevalo, Petro, Rafaelo, Ralfo, Raulo, Rikardo, Roberto, Rolando, Rolfo, Ronaldo, Roĝero, Rudolfo, Samuelo, Serĝo, Sidneo, Silvestro, Sim(e)ono, Stefano, Tadeo, Teodoro, Tiberio, Timoteo, Tomaso, Ulriko, Umberto, Vaclavo, Valtero, Viktoro, Vilhelmo, Vladimiro, Volfgango, Zaĥario

Class notes and homework, Mar 14

Notoj

Bonvenon denove al Roĉestro! Ĉu vi ĝuis la feriojn?

In class we covered chapter 7 and went over the homework solutions, including the solutions to the translation challenge.

We also skipped ahead a bit, talking about the particle ĉi, which can be used with correlative words like tio, tiu and tie to indicate proximity:

tiothat thing
ĉi tiothis thing
tiuthat one/person
ĉi tiuthis one/person
tiethat place (there)
ĉi tiethis place (here)

ĉi can appear either before or after the word it modifies: Tio ĉi = Ĉi tio.

We also learned how to make numbers greater than 10:

11dek unu
12dek du
13dek tri
20dudek
21dudek unu
22dudek du
23dudek tri
30tridek
40kvardek
50kvindek
99naŭdek naŭ

This prepared us for part 2 of Mazi en Gondolando, which begins at 7:40 in the first video below and continues all the way through the second:

Hejmtasko

 • Legu ĉapitrojn ok kaj naŭ en la libro de Marček. For the sections marked with a book icon, try reading through these once quickly; then read through a second time, translating into English as you go; and finally read them once more, slowly, making sure you understand everything.
 • On page 39, answer the questions in the section Respondu. Translate the text in the section Legu into English.
 • Translate the following sentences into Esperanto:
  1. Open the window, please (mi petas).
  2. Please give me a glass of lemonade.
  3. Do you want to eat now?
  4. No thanks. I want to eat, but I can’t.
  5. Don’t you like chocolate? (“Do you not like chocolate?”)
  6. Yes, I like to eat it, but I’m full.
  7. Why are you full?
  8. Because I ate apples fifteen minutes ago.
  9. How many apples did you eat?
  10. Eleven or twelve… I ate a lot (“many”) of apples!
  11. Tomorrow I’ll go to a restaurant (restoracio) with my grandparents.
  12. Are your siblings (“brother(s) and sister(s)”) going too?
  13. No, I don’t have siblings.

Send your answers via email to hoss at lodestone dot org or bring them to class next week.


Marček en ĈilioMarček in Chile

Se vi iam maltrankviliĝis laŭtlegi dialogojn el la lernolibro dum nia kurso, kuraĝiĝu: vi almenaŭ ne solas! Jen filmeto de studantoj en Ĉilio, kiuj laŭtlegas dialogojn el la dua ĉapitro. (“Maria, kie estas la libro? —La libro estas sur la tablo!” ktp.)

Ĝis nun oni jam tradukis la lernolibron de Marček en 22 lingvojn, kaj ĝin uzas studantoj tra la tuta mondo. Espereble ni baldaŭ korespondos kun kelkaj el ili…

In case you’ve ever felt awkward about acting out dialogues from the textbook in class, take comfort: at least you’re not alone! Here’s a clip of Esperanto students in Chile, reading dialogues from chapter 2. (“Maria, kie estas la libro? —La libro estas sur la tablo!” etc.)

The Marček textbook has been translated into over 22 languages so far, and is used by students all over the world. We’ll hopefully be corresponding with some of them soon…Class notes and homework, Feb 28

Notoj

In chapter 6 we encountered some more useful prepositions: kun, sen, and per, along with new nouns for facial features and body parts. Using a handout listing some of these we got a short lesson from visiting professor Cooper, a talented denaskulo (native speaker):

Chapter 6 also introduces a new correlative: kiom, which can be used to ask “what number?” Most often we’ll see kiom in the form kiom da…, which asks, “how much?” or “”how many (of) …?”.

In Mazi, for example, Korvaks asks things like: Kiom da floroj estas en la ĝardeno? or Kiom da arboj estas? To answer such questions, we need to be able to count. So far we’ve learned to count up to 10: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek. Later we’ll learn how to count up to 99 by combining these.

Chapter 7 introduces the correlative kiel, which can be used to ask “how?” or “in what manner?” Questions with kiel ask for adverbs, which in Esperanto take the grammatical ending -e. Kiel kuras hundo? —Ĝi kuras rapide! We also learn the important word ĉar (“because”).

Finally, we meet two new verb endings in addition to the familiar present tense -as: -is is for the past tense, and -os is for the future tense. As with -as, these verb endings can be used to express either simple or continuous action, depending on the context. Mi manĝis can mean “I ate” or “I was eating”.

More details can be found in this week’s grammar handout.

Hejmtasko

 • Read up to chapter 8 in the textbook and study this week’s grammar handout.
 • Translate the following sentences into Esperanto:
  1. How much are three plus (“and”) four?
  2. How many young people are in the house?
  3. The bald man (“the man without hair”) went to the city without a hat (ĉapelo).
  4. We hear with our ears.
  5. We speak with our mouths.
  6. What do we do with our feet?
  7. With our feet, we run!
  8. What are you writing with? (“With what are you writing?”)
  9. I’m writing with a pen.
  10. I wasn’t writing yesterday because I didn’t have a pencil.
  11. Where are you?
  12. I’m standing behind the tree!
  13. Where were you yesterday?
  14. I was in the city.
  15. Were you with Maria?
  16. What day is today?
  17. Today is Monday, and tomorrow will be Tuesday.
  18. What will you be doing tomorrow?
  19. What were you doing ten minutes ago? (Hint: see page 32)
  20. What will you be doing five hours from now?
  21. How are you? (“How do you fare?”)
  22. Today I’m resting (ripozas), but tomorrow I’ll run quickly.
  23. Grandfather runs slowly, because he is old.
 • On pages 29 and 34, fill in the missing parts of the sections titled Kompletigu and answer the questions in the sections titled Respondu.

Send your answers via email to hoss at lodestone dot org or bring them to class next week.


La vojaĝoj de AndyAndy’s travels

Last week we had a visit from Andy Rosenbaum, Esperantist extraordinaire from the University of Florida. In 2009, Andy made extensive use of the Pasporta Servo in his travels across Europe, and in class last week he talked a bit about his experiences. If you’d like to learn more, the trip was thoroughly documented in English (with lots of pretty pictures!) on his friend Jordan’s blog, The World of Stuff.


Esperanto en la hispana intercivitana militoEsperanto in the Spanish Civil War

[afisxo]

Kvankam Esperanto historie estas “neŭtrala” lingvo kiu ne apartenas al iu aparta lando aŭ grupo, oni ja multflanke jam uzas la lingvon por temoj politikaj, religiaj, ideologiaj, ktp. Kiel vivanta lingvo, Esperanto estas perilo por ĉiaj homaj komunikiĝoj. Nesurprize, tiuj komunikiĝoj ofte koncernas politikon, religion, kaj aliajn disputatajn ideojn.

Parolinte pri la kanto de JoMo kiu populariĝis dum la intercivitana milito en Hispanujo, jen afiŝo en Esperanto el tiu periodo. Ĝin eldonis la respublikana registaro de Katalunio en 1937 kiel parto de kampanjo varbi eksterlandajn volontulojn al defendo de la hispana respubliko. Multaj iris al Hispanujo por raporti pri la milito aŭ eĉ batali flanke de la respublikanoj. Inter la partoprenantoj estis famuloj kiel George Orwell kaj Ernest Hemingway. Kompreneble, ankaŭ partoprenis esperantistoj. La kataluna registaro eĉ eldonis semajnan gazeton en Esperanto dum la milito.

La supra afiŝo montras du pugnojn kiuj ponardas Hispanujon el la faŝismaj reĝimoj en Germanujo kaj Italujo — aludante al la interveno de germanaj kaj italaj trupoj kontraŭ la hispanaj respublikanoj, ekzemple en la fifama aera bombado de la urbo Gerniko. La afiŝo tekstas: “Kion vi faras por eviti tion? Geesperantistoj el la tuta mondo agu energie kontraŭ la internacia faŝismo!”

Although Esperanto has historically been a “neutral” language belonging to no particular country or group, it has indeed been used for a wide variety of political, religious, and ideological purposes. As a living language, Esperanto is a vehicle for all sorts of human communication. Not surprisingly, those communications often deal with politics, religion, and other controversial ideas.

Speaking of the song by JoMo which was popularized during the Spanish Civil War, here’s a poster in Esperanto from that period. It was published in 1937 by the Republican government of Catalonia as part of a program to recruit foreign volunteers in defense of the Spanish Republic. Many traveled to Spain to report on the war and even fight for the Republicans. Participants included famous names like George Orwell and Ernest Hemingway. Naturally, Esperantists participated as well. The Catalonian government even published a weekly bulletin in Esperanto during the war.

The poster above shows two fists stabbing at Spain from the the fascist regimes in Germany and Italy — alluding to to the involvement of German and Italian troops fighting against the Republican forces, for example in the infamous aerial bombardment of the city of Guernica. The text reads: “What are you doing to stop this? Esperantists from around the world, take determined action against international fascism!”


Al la barikadoj!To the barricades!

Ĉi-semajne ni paŭzis por aŭskulti la kanton Al la barikadoj de Jean-Marc Leclercq, pli bone konata al liaj admirantoj per la mallongigo “JoMo”. La kanton li adaptis de hispanlingva himno A las Barricadas — kiu mem estis adaptiĝo de la Pola revolucia himno Warszawianka.

JoMo famas pro sia multlingva kantado. Al la barikadoj prezentas la saman tekston en la hispana, Esperanto, kaj la franca, tiel ke oni povas frandi la lirikecon de ĉiuj tri lingvoj.

La akompana folio montras la trilingvan tekston, kune kun anglalingva traduko.

In class this week we paused to listen to Al la barikadoj by Jean-Marc Leclercq, better known to his fans as “JoMo”. The song is an Esperanto adaptation of the 1930s-era Spanish revolutionary hymn A las Barricadas — itself an adaptation of the Polish revolutionary song Warszawianka .

JoMo is famous for singing in multiple languages; Al la barikadoj presents the same text sung in Spanish, Esperanto, and French, allowing you to sample the lyrical qualities of all three.

The accompanying handout contains the trilingual lyrics along with an English translation.


Class notes and homework, Feb 21

Notoj

Chapters 4 and 5 of the textbook introduce some very important features of Esperanto grammar: the plural ending -j, adjective-noun agreement, and the accusative ending -n — which marks the direct object of a sentence and gives Esperanto its flexible word order. Full details are in this week’s grammar handout.

Hejmtasko

 • Read pages 20-27 in the textbook and study the accompanying grammar handout.
 • On page 23, answer the questions (in the Respondu section), based on what you learn from the story (La familio) on page 22.
 • Write a paragraph or two using the vocabulary you’ve learned so far. You could describe the various members of your family, for example. Or where you live. Kie vi loĝas? Ĉu vi loĝas en arbo? (Feel free to make up details, if you like.) Kio estas en via domo? Ĉu vi havas hundon? Katon? Ĉevalon?! Kian ĉevalon vi havas?
 • Try translating the story on page 26 (En la ĉambro) into English.

Send your answers via email to hoss at lodestone dot org or bring them to class next week.


Class notes and homework, Feb 14

Feliĉan tagon de Valenteno! (Happy Valentine’s Day!)

In class

We covered up to chapter 3 in the Marček textbook. (The books are still on order, so if you didn’t get a photocopy of chapter 3 in class, just ask for a PDF copy by email.)

Some of the new words (like kia) showed up in the first part of Mazi that we watched. We also saw a music video by the Finnish group Dolchamar. If you liked Junaj idealistoj (below), you can find many more of their songs on Youtube, and some of their albums are available via iTunes.

Homework

 • Read pages 15-19 in the textbook and study the accompanying grammar handout.
 • Answer the questions in the section labeled Respondu on page 19. Use complete sentences.
 • Translate the text in the section Legu (also on page 19) into English.
 • Translate the following (admittedly silly) text into Esperanto:
  What is that? That’s an animal. What kind of animal is it? It’s a small cat. And that’s a horse. A horse is an animal, too. (Hint: “Also a horse is an animal.”) But a book is not an animal. A book is an object. Is an apple an object? Yes, but it is also a fruit. Who are you? I’m Mazi. Big Mazi. What are you? Are you a human? Where is Peter? Peter is sitting on the floor. What’s he like? He’s handsome. Where is Maria? She’s standing. Yes, but what is she standing on? (Hint: “…on what is she standing?”) She’s standing on the ugly chair. Is that it? Yes, that’s it, next to the table.

Send your answers via email to hoss at lodestone dot org or bring them to class next week.


Class notes and homework, Feb 7

In class

We started with some introductory phrases of greeting, thanks, and farewell, and then watched those phrases used in the first part of Mazi en Gondolando:

We also covered most of chapters 1 and 2 in the Marček textbook, Esperanto by direct method.

Homework

 • Read pages 7-14 in the textbook and study the grammar handout. (Since the text is on order, I’ll send links to PDF versions of the first four chapters via the class email list.) Pay special attention to pages 12-13, which cover material we didn’t get to in class.
 • On page 14, find the sections labeled Respondu and Kompletigu. Answer (in Esperanto!) the questions in the former, and fill in the blanks in the latter.
 • You should have enough material now to begin your journal. Each day, try to record at least five new words and/or features of the grammar that you’ve encountered, along with a brief explanation in English. Also write down any questions you have, so you’ll remember to ask about them in class!

Seminario pri la Literaturo de EsperantoSeminar on the Literature of Esperanto

Koincide kun la 39a Konferenco de Literaturo kaj Kulturo de la Universitato de Louisville, okazos speciala seminario pri la literaturo de Esperanto la 26an kaj 27an de februaro. Inter la prelegantoj estos eldonisto Ulrich Becker, lingvisto Duncan Charters, kritikisto Humphrey Tonkin kaj novelisto Tim Westover.

Por informo, vidu la anoncon pri la seminario.

Coinciding with the 39th Conference of Literature and Culture at the University of Louisville, there will be a special seminar on the literature of Esperanto on February 26-27th. Among the speakers are publisher Ulrich Becker, linguist Duncan Charters, literary critic Humphrey Tonkin and author Tim Westover.

For more information, see the seminar announcement.

Join the USEJ Skype chat!

[USEJ]

The young Esperantists of USA (USEJ) hold weekly skype meetups. All levels welcome—they start out in English and then switch to Esperanto so beginners can participate as well as advanced speakers. It’s a good opportunity to meet others from across the nation who speak (or are learning) the language, practice the language (that will be more relevant a bit later on), and get any questions you may have answered. To join in, just add “usonaej” (Usono= ‘United States’, ej stands for Esperantista Junularo= ‘Esperantist youth’) to your friend list. This week they’ll be chatting at 9pm (EST) on Wednesday, February 2.


Class notes, Jan 31

Esperanto estas…

In class we watched parts 2 and 3 of Esperanto estas…, a short film made by Esperanto speakers from around the world to introduce the language to students. If you liked what you saw, you may also want to check out part 4 (below), which presents interviews with various speakers. Hint: at the bottom right of each videos you’ll find a “CC” button for enabling English-language captions.

Homework

 • Read the article handout by Esther Schor, “Crocodiling in Esperanto on the streets of Hanoi”.
 • Study the handout on the Esperanto alphabet and spend some time practicing the sounds.
 • Sign up for a free account at the learning site Lernu.net, and check out the alphabet page. It has sound files so you can compare your own pronunciation against a model.
 • Spend a few minutes sampling one of the recent programs from Radio Verda, one of the podcasts we briefly listened to in class. While you won’t understand what you’re hearing at this point, try to get a feel for the sounds and natural rhythm of the language. Does it remind you of any other languages you’ve heard?


Course time/location set!

Yes, finally! We’ll be meeting Monday evenings from 6:15-7:45 in Hylan 1106A. (That’s the comfy lounge on the top floor of Hylan with the big windows overlooking the campus). If you haven’t signed up yet, please contact esperanto ĉe lodestone punkto org. This is a beginner’s course, so no previous knowledge of the language is assumed. The only costs will be for a textbook and an (optional) dictionary, which should be less than $20 total.

For more details, see the course description.