Old school rapMalnovskola repo: Chu vi pretas?!

En klaso, Glenn demandis ĉu oni repas en Esperanto. Efektive, repmuziko en pasintaj jaroj furoras inter junaj parolantoj, kaj ekzistas eĉ diversaj ĝenroj de Esperanto-parolantaj repmuzikistoj. Jen furorkanto en la stilo de la “malnova skolo”, Chu vi pretas?! fare de la bando Dolcxamar en 2000 per la albumo Lingvo Intermonda:

In class, Glenn asked if there’s rap in Esperanto. It turns out that in recent years rap music has become really popular among younger speakers and there are even various genres of Esperanto-speaking rappers. Here’s a hit song in the “old school” style, Chu vi pretas?! (“Are you ready?!”) released by Dolcxamar in 2000 on their album Lingvo Intermonda:

Chu vi pretas?!

Mi koncipiĝis en la fru’ de la lasta jar’
kaj mi naskiĝis sur la neĝo de februar’.
Estas degelinta nun la neĝo - kaj mia kor’
mi povas tiaokaze ĵeti ĝin for’.
La stratojn de la urbeg’ vagas kiel labrador’
En mia menso formiĝas grandioza metafor’.

Mi manĝas feron kaj merdas ĉenon.
La marko de la besto malkaŝas la omenon.
Tiel severa estas mi ke el miaj okuloj
unu rigardo rompas spegulojn
- kaj mi ne estas superstica. La venonto brilas;
pluvas nun, sed baldaŭ mi jubilas:
el la stratoj de Londono al ultramar,
ĉu vi pretas por la veno de Dolcxamar?!

Kie mi estis… jes, piediris ie
en la asfalta ĝangalo ĉiukaze
sur la pinto de l’mondo, sub la Centra Punkto
pensante pri la kontrapunkto
sen manĝo en la ventro, sen mono en la poŝ’.
Iu pugulo al mi ekludas sian buŝon
“Oj!” Kriegis mi: “Flaru mian kacon!”
kaj tuj lia kapo trafis la tersurfacon.

Kion diable homoj fiksrigardas?
Ĉu ili pensas ke ili plibonas?
Fikiĝu, mastro, kaj vi, aferkostumulo
Jen estas aŭtentika sentaŭgulo - kaj fiera!

(English glosses)

I was conceived early last year
and I was born in the snow of February.
The snow has melted now - along with my heart
in which case I can throw it out.
I wander city streets like a Labrador.
A metaphor takes shape in my mind…

I eat iron and shit chains.
The mark of the beast reveals the omen.
I’m so fierce that one look from my eyes breaks mirrors
- and I’m not superstitious. The future is bright;
it’s raining now, but soon I’ll be rejoicing:
from the streets of London to ultramarine,
Are you ready for the coming of Dolcxamar?!

Where was I? Yes, in any case I was
walking somewhere in the asphalt jungle
on the top of the world, under Centre Point
thinking about the counterpoint
without a meal in my belly, or money in my pocket.
Some ass starts running his mouth at me.
“Hey!” I shouted. “Smell my dick!”
and in a second his head met the ground.

What the hell are people staring at?
Do they think they’re better (than me)?
Fuck off, boss — and you, in the business suit
Here’s an authentic good-for-nothing - and proud of it!