ArtikoloArticle: L. L. Zamenhof and the Shadow People

Jen alia novaĵero pri Esther Schor (profesoro de la angla lingvo ĉe la universitato Princeton) kiu nun verkas libron pri Esperanto kaj L. L. Zamenhof. Ŝi ĵus resumis tiun rakonton en artikolo por The New Republic, usona politika revuo.

Parenteze, d-ro Schor ankaŭ prezentis tiun ĉi artikolon en prelego ĉe la UN por soleni la 150-an datrevenon de la naskiĝo de Zamenhof. La filmo de la evento haveblas rete.

Here’s another news item about Esther Schor (a professor of English at Princeton) who’s currently working on a book about Esperanto and L. L. Zamenhof. She just gave a summary of that story in an article for The New Republic magazine.

Incidentally, Dr. Schor also presented this article in a talk at the United Nations in honor of Zamenhof’s 150th birthday. The video of that talk is available online.


Intervjuo kun d-ro Esther SchorInterview with Dr. Esther Schor

D-ro Esther Schor estas profesoro de anglalingva literaturo ĉe la universitato Princeton. Ŝi nun prilaboras libron pri Esperanto kaj L. L. Zamenhof, kiu iniciatis la lingvon.

Lastatempe intervjuis ŝin The World in Words, anglalingva podkasto de PRI, kaj ŝi bele prezentis la lingvon kaj ties komunumon inteligente kaj koncize. Se anglaparolantaj amikoj iam demandas al vi, “Kio estas Esperanto?”, eble indas direkti ilin al la jena podkasto.

Ligiloj: elŝutu MP3-dosieronaŭskultu per iTunes.

Esther Schor is a professor of English Literature at Princeton University. She’s currently working on a book about Esperanto and L. L. Zamenhof, the guy who got the whole thing started.

Recently Dr. Schor was interviewed by The World in Words, a podcast of PRI. She does a nice job of presenting the language and its speaker community in an intelligent, concise manner. If friends ever ask you what Esperanto is all about, you might want to point them to this podcast.

Links: download the MP3 file or listen via iTunes.


Feliĉan Esperanto-tagon!Happy Esperanto Day!

[guglo]

Hodiaŭ okazas la 150-a datreveno de la naskiĝo de L. L. Zamenhof, iniciatinto de Esperanto. Oni solenas la eventon diversloke tra la mondo, ankaŭ per simpozio pri Zamenhof ĉe la UN-sidejo en Novjorko. Cetere, kiel vi povas vidi, ankaŭ Guglo rimarkas la festotagon per speciala emblemo sur sia hejmpaĝo!

Today is the 150th anniversary of the birth of L. L. Zamenhof, initiator of Esperanto. The occasion is being marked by events around the globe, including a symposium on Zamenhof’s life at UN headquarters in New York. And as you can see, Google is also marking the occasion with a special logo on their home page!


Konversacia rondoConversation table

Se vi kuraĝas trapasi la neĝoŝtormon, ni denove renkontiĝos hodiaŭ je la 6-a en la biblioteko Gleason. Ni provos eksperimentan kartludon adaptitan de la anglalingva ludo “Scrabble Slam!”

Tamen ĝi ankoraŭ bezonas nomon. Ĉu iu havas proponojn? Ĉu “literlavango”? “vortoverŝo”?

If you’re willing to brave the blizzard, we’re meeting again today at 6 in the Gleason Library. We’ll try out an experimental card game based on the English-language game “Scrabble Slam!”

It still needs a name, however. Any suggestions?


Morfologia ekzerco: solvoMorphology exercise: solutions

[solvo]
Link • Ligilo

Jen la solvo por la pasintsemajna hejmtasko, kiun oni uzis en morfologia klaso por anglalingvanoj ĉi tie ĉe UR.

Tiuj, kiuj jam konas la lingvon rimarkos kelkajn simpligaĵojn faritajn por faciligi la ekzercon. Ekzemple, la vorto librejo estas malpli ofte uzata ol la pli moderna biblioteko.

Here’s the solution for last week’s problem set, used in a morphology class for English speakers here at UR.

Those already familiar with the language will note some simplifications to make the exercise easier. For example, librejo is a less frequently used translation for “library” than the more modern biblioteko.


Nova paĝo en FacebookNew Facebook page

Ĉar nenio vere ekzistas krom se ĝi ekzistas en la retkomunumo Facebook, ni nun havas propran paĝon tie. Fariĝu “ŝatanto” kaj vi aŭtomate ricevos novaĵojn.

Since nothing really exists unless it exists in Facebook, we now have our own page there. Become a “fan” to get automatic updates.


Konversacia rondoConversation table

Nia kutima konversacia rondo okazos hodiaŭ je la 6-a ptm en Gleason. Alvenis kelkaj novaj gazetoj el Germanujo kaj Svislando, nova versio de la DVD “Esperanto estas…”, kaj ni havos kelkajn bretludojn, inkluzive Skrablon. Ĉiuj estas bonvenaj, kaj ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan. :)

Our usual conversation table meets today at 6pm in Gleason. Some new magazines have arrived from Germany and Switzerland along with a new version of the film “Esperanto estas…” on DVD. We’ll also have some board games, including Skrablo (an Esperanto version of Scrabble). All are welcome, and don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too. :)


Morfologia ekzercoMorphology exercise

[ekzerco]
Link • Ligilo

Ĉu vi serĉas eĉ pli da semestrofinaj hejmtaskoj? :-)

Jen hejmtasko por UR-kurso pri morfologio—la studo de vortstrukturo. Kursanoj ekzercas sin en analizado per normigitaj ekzemploj tiaj. La tasko estas malkovri la bazajn signiferojn (morfemojn) kaj eltrovi la regulojn, per kiuj ili kuniĝas.

Ni afiŝos la solvojn venontsemajne.

Looking for more end-of-semester homework to do? :-)

Here’s a problem set for a UR class in morphology, the study of word structure. Students gain experience with regularized samples like this one, by finding the morphemes (the basic units of meaning) and figuring out the rules by which they combine.

We’ll post the answers next week.


Feliĉan dankofeston!Happy Thanksgiving!

Ĉi-semajne ni ne kunvenos kiel kutime por la konversacia rondo en biblioteko Gleason, ĉar la universitato fermiĝos de merkredo ĝis venontlunde por la tradicia dankofesta ferio. Veturu zorge se vi vojaĝos aŭte, kaj feliĉan dankofeston!

We won’t be holding the usual conversation circle in Gleason this week since the River Campus will be closed from Wednesday until Monday for the Thanksgiving break. Drive carefully if you’re traveling this weekend, and have a happy Thanksgiving!


Konversacia rondoConversation table

Kiel kutime, okazos konversacia rondo hodiaŭ je la 6-a ptm en Gleason. Ĉiuj estas bonvenaj; simple serĉu la krokodileton. :) Ne ekzistas planoj ĉi-foje; eble ni spektos filmetojn per unu el la mojosaj televidilegoj kaj/aŭ eksperimentos per Skajpo. Ne timu se vi estas komencanto: ni parolas ankaŭ la anglan!

As usual there’ll be a conversation circle today at 6 pm in Gleason. All are welcome; just look for the small crocodile. :) There aren’t any plans this time; perhaps we’ll watch short films on one of the cool big-screen TVs or experiment with Skype. Don’t worry if you’re a beginner: we speak English, too!


Virtuala fridujo havas RSS-fluon •  Virtual fridge now has RSS feed

Ĉu vi volas poetiĝi? Ĉu vi havas tro da libertempo? Verku majstraĵon sur la virtuala fridujo. Vi povas ankaŭ ricevi la plej freŝdatajn poemojn per la mojosa, nova RSS-fluo.

Want to be a poet? Have too much spare time? Create a masterwork on the virtual fridge. You can also stay up-to-date on the latest entries with the swanky new RSS feed.

William Shatner montras kiel NE paroli Esperanton
William Shatner demonstrates how NOT to speak Esperanto

Ĉe nia ĵaŭda kunveno (je la 6-a en Gleason) ni spektos filmojn en Esperanto—inkluzive la fifaman hororfilmon “Incubus” kun la senkompara William Shatner. Kvankam tio, ke li ofte fuŝprononcas siajn vortojn, kiel ĉiam li rolas bonegaĉe.

Se vi sentas vin kuraĝa, jen antaŭrigardo ĉe Youtube.

At our Thursday meeting (at 6 in Gleason) we’ll watch films in Esperanto—including the infamous horror film “Incubus” with the incomparable William Shatner. Although he flubs many of his lines, his acting, as always, is craptastic.

If you’re feeling brave, here’s a preview at Youtube.


Avo Frosto parolas EsperantonSanta speaks Esperanto. Yes, really.

Malgraŭ tio, kion vi eble aŭdis dum la infanaĝo, efektive ekzistas Avo Frosto (alinome “Sankta Nikolao”). Li loĝas en Kanado kaj parolas multajn lingvojn, inkluzive de Esperanto. Jes, vere!

Despite what you may have heard as a kid, there actually is a Santa Claus. Also known as “Father Frost,” he lives in Canada and speaks many languages, including Esperanto. Yes, really.


Vi nun povas sendi al li leteron—danke al la Kanada Poŝtosistemo kaj la Esperanto-Societo Kebekia (ESK)—kaj ricevi respondon en Esperanto. Avo Frosto preferas manskribitajn leterojn. Ne forgesu klare skribi viajn nomon kaj adreson, kaj indiku la vorton “Esperanto” por certigi respondon en la ĝusta lingvo. Lia adreso estas:

AVO FROSTO
NORDA POLUSO
KANADO — CANADA
HOH OHO

Por ricevi pliajn informojn, kontaktu ESK-on je informo ĉe esperanto punkt qc punkt ca.

You can now send him a letter—courtesy of the Canadian Postal System and the Quebec Esperanto Society (ESK)—and receive a response in Esperanto. Handwritten letters are preferred. Don’t forget to write clearly and specify your name, address, and indicate “Esperanto” in your letter to ensure a response in the right language. His address is:

AVO FROSTO
NORDA POLUSO
KANADO — CANADA
HOH OHO

For more information, contact ESK at informo at esperanto dot qc dot ca.


Pasigu silvestron en PollandoSpend New Year’s in Poland

Se vi volas pasigi Silvestron inter junaj esperantistoj en Eŭropo, nun estas la tempo aliĝi al JES, la festo “Junulara Esperanto-Semajno” kiu okazos ĉi-jare en Zakopane, Pollando.

Jam aliĝis pli ol 200 homoj el diversaj landoj eŭropaj—plejparte el Pollando, Rusujo, Ukrainujo, Germanujo, kaj Francujo. Pli da informo haveblas ĉe http://jes.pej.pl.

If you want to spend New Year’s Eve among young Esperanto speakers in Europe, now’s the time to sign up for the JES festival, which takes place this year in Zakopane, Poland.

More than 200 people from across Europe have signed up already, mainly from Poland, Russia, Ukraine, Germany and France. More information is available at http://jes.pej.pl.


Hiphop’ en Esperanto!Hiphop in Esperanto!

[HHKv1]

Yo yo yo, boyeeee!

Do you like hiphop music? Volume one of the hiphop complilation HHK (“Hiphopa Kompilo”) just appeared online. It’s a freely downloadable CD with songs from various artists, including Eterne Rima (Poland/Japan), La Pafklik (France), Argenta Nubo (Korea), Jan Schroeder (Germany), Musubana (Denmark), Dolchamar (Finland), Tone (Brazil) and others.

Someraj kursoj en UsonoSummer courses in the USA

NASK

NASK estas la intensa, tri-semajna Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto kiu okazos de 29 Junio al 17 Julio ĉe la Universitato de Kalifornio en San-Diego. Stipendioj haveblas!

NASK is the immersive, three-week North American Summer Esperanto Institute held from June 29 - July 17 at the University of California, San Diego. Scholarships are available!