Konversaciaj rondoj · Conversation circles

The conversation circles are on hold for now, but will start up again in the Spring semester of 2016.

The goal of the conversation circles is to create an opportunity on campus to chat and use the language in a relaxed, supportive atmosphere. Don't worry if you aren't fluent; we welcome everyone, including beginners. English is permitted, and you don't have to speak; it's okay to simply sit and listen, if you like.

The topics depend on whatever interests you: we can play word games, read and discuss articles or stories, watch films (nearby Gleason has a small theater) or simply chat about the latest Harry Potter film. You decide. :-)

La konversaciaj rondoj provizore paŭzas, sed ili rekomenciĝos en la printempa semestro de 2016.

La rondoj ekzistas por krei okazojn ĉe nia kampuso por babili kaj uzi la internacian lingvon en malstreĉa, kuraĝiga etoso. Ne timu, se vi ne parolas flue; ni bonvenigas ĉiujn, inkluzive komencantojn. Ni uzas ankaŭ la anglan, kaj neniu devigos vin paroli; vi rajtas simple sidi kaj aŭskulti, se vi volas.

La temoj dependas de tio, kio interesas vin: ni povos vortludi, komune legi kaj diskuti artikolojn aŭ rakontojn, spekti filmojn en apuda biblioteko Gleason (kie disponeblas kinejeto), aŭ babili pri la lasta filmo de Harry Potter. Vi decidu. :-)


Por trovi nin, serĉu la Esperanto-flageton ĉe nia tablo.

To find us, look for the small Esperanto flag at our table.